FEM analyse en sterkteberekening

Wat is een sterkteberekening, waar staat FEM en FEA voor?
FEM staat voor Finite Element Method en is een sterkteberekening methode waarmee o.a. kan worden gecontroleerd of een werktuigbouwkundige constructie voldoende sterk en stabiel is. Maar ook of deze niet veel te zwaar ontworpen is. De rekenmethode wordt ook wel aangeduid met: Finite Element Analyses (FEA) of op z’n Nederlands eindige elementen methode (EEM). Met deze sterkteberekening methode is voor vrijwel iedereen – ook voor niet technici – snel te zien waar in een constructie zich kritieke zones bevinden en waar het ontwerp dus kan worden aangepast opdat het alsnog voldoende sterk, stabiel of juist lichter kan worden gemaakt. Met de FEM sterkteberekening methode kunnen complex gevormde onderdelen of samenstellingen worden doorgerekend.

Alles duidelijk in beeld
Hetgeen met deze sterkteberekeningen letterlijk in beeld kan worden gebracht zijn o.a. de inwendige materiaalspanningen en de uiterlijke vervormingen. Maar ook de veiligheidsfactoren ten opzichte van vooraf vastgestelde maximum toelaatbare waarden. Hoewel de visualisaties voor zich spreken, is en blijft het ingeven van de juiste input zoals inklemmingen en uitwendige krachten en het beoordelen van de output zoals spanning, vervorming en reactiekrachten, zeer specialistisch werk, dat alleen door een ervaren werktuigbouwkundig constructeur kan worden gedaan. Op basis van die beoordeling trekt de constructeur dan een conclusie en geeft advies over hoe verder te gaan. Een en ander samengevat in een rapportage.

 

Meer weten?