Onze klanten

Momenteel werkt Mollen Metaal voor verschillende klanten:

 • Bakkerij-industrie.
 • Defensie, brandweer, luchtvaartindustrie.
 • Diervoederindustrie.
 • Graanverwerkende en mengvoederindustrie.
 • Groen voorziening, loonwerk, agrarische sector.
 • Groentenverwerkende industrie.
 • grondverzetbedrijven.
 • Landbouw.
 • Petrochemische industrie.
 • Recyclingindustrie.
 • Slachtindustrie.
 • Speciale voertuigen industrie.
 • Vleesverwerkende industrie, slachtindustrie
 • Zuivelindustrie