ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden:

‘In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.’

Hieronder vind u een link naar een digitale versie.

metaalunievoorwaarden 2014